Івано-Франківське міське об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

138 років минуло з часу заснування (1877 р.) Товариства «Просвіта» в м. Станиславові (тепер – Івано-Франківську). Івано-Франківське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка відроджене 1992 р. – є громадською організацією, яка несе в собі національну ідею та виконує функції державної ідеології. Товариство «Просвіта» співпрацює з органами влади, освіти і культури міста на ниві державотворення і дбає про культурний, національний та духовний розвиток жителів нашого міста.

Міське об’єднання Товариства “Просвіта” на даний час має 62 первинні осередки, з якими ведеться організаційна та методична робота. Роль «Просвіти» у суспільстві не зменшується і повинна зростати. Творення Соборної держави немислиме без дбайливого збереження і примноження духовного і інтелектуального потенціалу, глибокої національної ідеї.

Утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя є основою роботи об’єднання. Тому в програмі діяльності міського об’єднання для примноження духовних надбань українського народу, виховання гідності, самоповаги та активної громадянської позиції краян; передбачено:

–       реалізацію положень Конституції України, зокрема ст. 10;

–       Програми захисту, розвитку і функціонування української мови у місті Івано- Франківську на 2013-2015 роки та

–       відповідних постанов обласної та міської влади.

Товариство «Просвіта» працює на ниві національного та духовного розвитку українського народу. Центром культурно-просвітницької роботи, поширенням християнської моралі і національної духовності став Народний дім «Просвіта» в якому знаходиться «Світлиця» Товариства. Значна увага приділяється молоді, учням та дітям у відзначеннях державних свят, роковин “Матері-Просвіти”, вшануваннях видатних державних та громадських діячів, вчених, письменників і художників тощо. Рада і Правління об’єднання для пожвавлення роботи осередків організовують зустрічі, семінари для їх голів, різні конкурси серед молоді.

Проводиться велика робота з відродження рукоділля: стародавніх технік в українській народній вишивці, макраме та плетіння гачком та спицями. Велика увага при цьому надається учням, роботі з молоддю, організації гуртків з освоєння й вивчення різних технік в українській вишивці.

У 2015 р. заплановано і проводяться наступні напрямки діяльності Товариства:

організаційно-просвітницькі; з впровадження заходів щодо розвитку і функціонування української мови;

організація і проведення лекцій;

культурно-просвітницькі, в т. ч. державні та релігійні; з відродження національних народних традицій;

просвітянська робота у співпраці з органами влади, освіти, культури та організації роботи з молоддю.

Коментарі